RC cola thai

RC Cola

Good Old Day

ความรู้สึกดีๆ ไม่เคยเปลี่ยน

Since 1905

116 ปี อาร์ซีโคล่า

น้ำอัดลมยี่ห้ออาร์ซี เป็นแบรนด์โคล่าสัญชาติอเมริกาที่รู้จักของคนไทย มากกว่าร้อยปี ด้วยคุณภาพของรสชาติอร่อย และ ราคาที่คุ้มค่า ทำให้ลูกค้ายังคงความชื่นชอบในตัวสินค้า ความผูกพันที่มีต่อลูกค้ามายาวนานจนปัจจุบัน ซึ่งตัวแบรนด์กลายเป็น 1 ในความทรงจำวัยเด็กของลูกค้าหลายๆ ท่าน