ทีมผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันทำบุญวันสารทจีน ประจำปี 2566

ทางบริษัทสากลบอตตลิ่ง นำโดย คุณ สุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต จัดพิธีทำบุญวันสารทจีน เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยการเซ่นไหว้อาหารและของคาวหวานต่างๆ สำหรับของไหว้วันสารทจีนก็มีมากมาย เช่น อาหาร ขนม ผลไม้มงคล น้ำชา ฯลฯ เพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางและบรรพบุรุษ อีกทั้งยังมีการทำทานให้แก่วิญญาณเร่ร่อนอีกด้วย