RC cola ได้เข้าร่วมงาน apf press conference towards synergy ณ Office123 (APF HQ) สวนผัก

ภาพบรรยากาศ ทีมงาน RC cola ได้เข้าร่วมงาน apf press conference towards synergy ณ Office123 (APF HQ) สวนผัก ทางทีมงานขอขอบคุณ อำพลฟูดส์ค้าส่ง ที่ได้เชิญเราเข้าร่วมงานดีๆ และได้พบปะกับและถ่ายรูปกับ สื่อมวลชนชั้นนำของประเทศ ครับ

RC cola

25 ต.ค. 2022