ผู้บริหาร และทีมงานสากลบอตตลิ่ง สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2566

การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวันตรุษจีน เป็นกิจกรรมสำคัญของทางบริษัทสากลบอตตลิ่ง จํากัด ที่ทำเป็นประจำทุกปี นำโดย คุณ สุรินทร์ ตุลย์วัฒนจิต ทั้งนี้นอกจากได้ทำบุญแล้ว ทางทีมผู้บริหารและ พนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมดีๆร่วมกันด้วย